Thông Cáo Báo Chí V/v Từ Nhiệm và Ra khỏi Go West Foundation

Thông Cáo Báo Chí

V/v Từ Nhiệm và Ra khỏi Go West Foundation

Go West Foundation (GWF) tên tiếng Việt Quỹ Tây Du là tổ chức thiện nguyện được thành lập ở Michigan Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 2014. Quỹ Tây Du được công nhận là tổ chức bất vụ lợi theo quy chế 501c3 bởi Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ. Mục đích của Quỹ Tây Du là tìm kiếm và bảo trợ học bổng cho các tài năng trẻ của Việt Nam theo học tại các trường đại học tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Ngày đầu thành lập có 5 thành viên ký giấy tờ với chính quyền tiểu bang Michigan và liên bang Hoa Kỳ là:

+ BS Hồ Hải: Người sáng lập và là chủ tịch

+ Hàn Tiểu Sảo, Đồng sáng lập

+ Donald Nguyen, Đồng sáng lập

+ Viet Nguyen, Đồng sáng lập

+ Thomas Cong, Đồng sáng lập

Sau 1 năm làm việc, Việt Nguyễn xin rút lui, vì lý do cá nhân bận việc cá nhân không thể tham gia lâu dài. Từ đó, Hội đồng quản trị GWF còn 4 thành viên.

Hiến chương lâu dài của Go West Foundation có 3 mục tiêu lớn:

1.1. Huy động tài chính và hỗ trợ học bổng cho tài năng trẻ Việt Nam du học ở các quốc gia phương tây và Bắc Mỹ

1.2. Thành lập hệ thống trường từ bậc mầm non đến đại học tại Việt Nam.

1.3. Thành lập hệ thống bệnh viện tại Việt Nam.

Nhưng do By-Law của GWF là phi lợi nhuận, nên việc thực hiện 2 mục tiêu dài hạn là xây dựng trường và bệnh viện của GWF là bất khả thi với hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay.

Sau gần 2 năm hoạt động, hôm nay ngày 18/02/2016, Hội đồng quản trị GWF đã có cuộc họp và đi đến quyết định 3 vấn đề chính như sau.

2.1. BS Hồ Hải từ nhiệm vai trò chủ tich và rút tên ra khỏi quỹ GWF – kết quả biểu quyết 4 – 0

2.2. BS Hồ Hải và BS Hàn Tiểu Sảo rút tên ra khỏi GWF – kết quả biểu quyết 4 – 0

2.3. Hai thành viên Donald Nguyen và Thomas Cong sẽ luân phiên tạm thời đảm trách cương vị chủ tịch cho đến khi chúng tôi mời được một nhân vật có uy tín rộng rãi làm đại diện GWF.

Chúng tôi xin tri ân BS Hồ Hải đã đưa ra ý tưởng và là đầu tàu trong việc thành lập và cổ động cho quỹ GWF trong hai năm qua. Chúng tôi chân thành cám ơn sự giúp đỡ và hảo tâm của các cựu thành viên GWF và KHV tại Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng vững chắc mục đích tốt đẹp của quỹ GWF sẽ tìm được sự cộng hưởng với những tấm lòng vàng của công chúng để giúp mở ra một tương lai tươi sáng cho các tài năng trẻ của Việt Nam.

 

Hội Đồng Quản Trị Quỹ Tây Du

Michigan ngày 18 tháng 2, 2016

Thomas Cong, Giám Đốc Điều Hành, Đồng Chủ Tịch

Donald Nguyen, Thủ Quỹ, Đồng Chủ Tịch