KÍNH GỬI CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN CỦA QUỸ TÂY DU – GO WEST FOUNDATION

Kính thưa các bạn,

Lời đầu thư tôi xin đại diện Quỹ Tây Du – Go West Foundation – xin gửi lời xin lỗi đến những mạnh thường quân đã nhiệt tình đóng góp cho Quỹ trong thời gian qua. Vì lý do thiết kế và viết website của Quỹ có chậm trễ nên chúng tôi chưa có thư cảm ơn và xác nhận cho quý vị đã đóng góp cho Quỹ từ ngày 22/4/2014 đến nay.

thu chung nhan

Tôi thực sự cảm kích sự thấu hiểu tâm tư của tôi của cụ Tô Hải. Thế là cụ gọi cho Nhạc sỹ Tuấn Khanh, và Tuấn Khanh đã nhận lời rất sốt sắng, vì anh ấy đã đọc bài Thư Ngỏ của tôi, và hiểu phải làm gì? Mình thực sự cảm ơn các bạn trẻ như Tuấn Phạm và Nguyễn Thanh Hiển đã sốt sắng làm, để có sự góp ý chân thành của cụ Tô Hải và sự tham gia hết lòng của Tuấn Khanh. Đây có thể gọi là vừa là duyên, mà vừa là nợ khi sống ở trên đời của những con người nhân nghĩa với cuộc đời.

Xin cảm ơn đời đã còn giữ những con người còn lý tưởng, còn nhân cách và nghĩa khí vì tương lai của thế hệ trẻ và tổ quốc Việt Nam.

Đến 0h00 tối hôm nay, 29/4/2014 giờ Việt Nam, tức khoảng buổi trưa ngày 29/4/2014 tại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ chính thức cho ra đời website tạm ổn về hình thức và nội dung. Nhưng vẫn còn 3 bài quan trọng nhất mà, chúng tôi chưa thể công bố – vì còn bàn thảo kỹ càng với luật sư chính của Quỹ – cho đến ngày khai trương 05/5/2014 theo giờ Việt Nam là:

1. Hiến chương của Quỹ Tây Du (Constitution)

2. Những Quy định và Kế hoạch làm việc của Quỹ Tây Du(Regulations and Schedules)

3. Những Nguyên tắc chủ đạo và điều lệ của Quỹ Tây Du(Rules and Guidelines)

Tên miền của website Quỹ Tây Du – Go West Foundation – gồm có 6 tên miền kể cả tiếng Việt và tiếng Anh như sau:

http://www.gowestfoundation.org/

http://www.gowestfoundation.com/

http://www.gowestfoundation.net/

http://www.quytaydu.org/

http://www.quytaydu.com/

http://www.quytaydu.net/

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kết nối lá thư cảm ơn và xác nhận các quý mạnh thường quân đã đóng góp cho Quỹ, để quý vị khai báo thuế hằng năm. Vì chữ ký của tôi, và tổ chức Quỹ Tây Du – Go West Foundation – đã được đăng ký với chính quyền tiểu bang Michgan và Liên bang Hoa Kỳ.

Những ai đã đóng góp mà chưa có chứng nhận để khai thuế hằng năm, thì xin vui lòng gửi email theo những thông tin đầu thư mà tôi đã đưa ảnh lên bài viết này, để tôi hoàn tất thủ tục chứng nhận điện tử và gửi lại cho quý vị. Mọi thư từ xin gửi đến hộp thư điện tử sau:

quytaydu@gowestfoundation.org 

Cuối thư, tôi xin một lần nữa cảm tạ tấm chân tình các quý mạnh thường quân.