CUỘC GẶP NHAU GIỮA QUỸ TÂY DU VÀ QUỸ VĂN HÓA PHAN CHU TRINH

Ngày 04/5/2014, trước ngày Quỹ Tây Du ra mắt, GS Chu Hảo – phó chủ tịch Quỹ Văn Hóa Phan Chu Trinh – và tôi, BS Hồ Hải, người sáng lập và là chủ tịch Quỹ Tây Du – Go West Foundation – đã gặp nhau tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Sài Gòn. Cả hai chúng tôi chia sẻ nhau kinh nghiệm, và những tôn chỉ thực hiện một chí hướng cho những thế hệ trẻ Việt Nam tương lai rất tâm đắc.

 

Chu Hảo 7

Chu Hảo 6

 

Chu Hảo 5

 

Chu Hảo 4

 

Chu Hảo 3

 

Chu Hảo 2

 

Chu Hảo 6

 

Chu Hảo 5

 

Chu Hảo 3

 

Chu Hảo 2