PHÓNG SỰ TRAO HỌC BỔNG GWF 2015 TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH HTV9