Thông Báo Thành Lập Học Bổng Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu niên học 2016 – 2017

Quỹ học bổng Go West Foundation, tổ chức hỗ trợ giáo dục bất vụ lợi với trụ sở tại Michigan USA, trân trọng thông báo việc thiết lập Học bổng Tài năng mang tên nhà ái quốc Phan Châu Trinh và Học bổng Vượt khó mang tên nhà ái quốc Phan Bội Châu cho niên khóa 2016 – 2017. Mỗi học bổng trị giá từ $5,000 được gây quỹ từ các nguồn bảo trợ doanh nghiệp và các mạnh thường quân tại hải ngoại.

Đại diện quỹ học bổng Go West Foundation, ông Thomas Công cho biết, “Chúng tôi tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam và tương lai đó nằm trong bàn tay của những thế hệ trẻ hôm nay. Là những người đi trước chúng tôi thấy mình có bổn phận góp phần đem lại cơ hội, tạo điều kiện giúp các em tiếp cận những nền giáo dục phóng khoáng, tiến bộ và nhân bản. Chúng tôi hy vọng nhiều người Việt trong và ngoài nước cùng góp bàn tay và chính các em sinh viên nhận học bổng, một ngày nào đó cùng quay lại giúp các thế hệ đi sau. Như những làn sóng nối tiếp nhau chúng ta có thể cùng đẩy con thuyền Việt Nam đến chân trời mới tốt đẹp hơn.”

Học bổng tài năng Phan Châu Trinh của Go West Foundation được xét duyệt dựa vào mức độ xuất sắc của học lực và hoạt động xã hội của ứng viên. Học bổng vượt khó Phan Bội Châu sẽ được dành cho những tài năng trẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Học bổng mang tên hai nhà ái quốc đầu thế kỷ hai mươi của Việt Nam sẽ được ưu tiên cho các ứng viên đã được nhận vào học tại một trong các đại học xác tín của Hoa Kỳ. Quỹ Go West Foundation đang tìm sự hợp tác từ các nhóm thiện nguyện xã hội tại Việt Nam để mở rộng trợ giúp đến các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khả năng có thể của quỹ.

Chúng tôi xin cảm tạ lòng nhiệt tình và sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân đối với quỹ học bổng Go West Foundation trong thời gian vừa qua. Để đáp lại lòng tin của quý vị chúng tôi đã và đang có thay đổi toàn diện về nhân sự và đường lối nhằm chấn chỉnh hoạt động gây quỹ, tìm kiếm học bổng và giới thiệu các chương trình đại học tiên tiến của Âu Mỹ đến với thế hệ trẻ tại Việt Nam.
Làm tại Michigan USA
Ngày 27 tháng 4, 2016