Thí sinh muốn xin tài trợ Quỹ Tây Du cần điền và làm những đơn bên dưới gửi về địa chỉ email: quytaydu@gowestfoundation.org