Giám đốc Công ty TNHH Truyền Thông Sao Khuê
23 phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hội viên BNI – Amazing Chapter (Business Network International)
Giám đốc thiết kế sản phẩm của Quỹ Tây Du.
Thành viên hội đồng Go West Foundation