Lời mở đầu

Du học là phương tiện giúp thế hệ trẻ có thể phát triển tư duy, mở mang kiến thức và trao dồi tài năng, như câu tục ngữ “đi một ngày đàng, học một sàng khôn.” Du học không chỉ chú trọng học một môn khoa học, mà còn là dịp tiếp xúc và học một nền văn hóa khác để trở thành công dân toàn cầu.

Chúng ta đặt kỳ vọng vào tương lai khi những du học sinh trở về nước và trở thành rường cột giúp đất nước hùng cường và chấn hưng dân trí theo tư duy độc lập, tôn trọng sự khác biệt và biết hội nhập với văn hóa Tây phương.

Nối tiếp tư tưởng chấn hưng dân khí và chăm lo dân sinh của chí sỹ Phan Châu Trinh và tinh thần của phong trào Đông Du của chí sỹ Phan Bội Châu, nay chúng tôi thành lập Quỹ Tây Du (Go West Foundation) để phụng sự sứ mạng bồi đắp nhân tài cho đất nước trong thời đại mới và trước cơ hội phát triển chưa từng có.

 

Vai trò của Quỹ Tây Du

1. Quỹ Tây Du (sau đây gọi là Quỹ) là một tổ chức thiện nguyện phi chính phủ (NGO), phi chính trị và bất vụ lợi. Quỹ sẽ tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ tài năng của Việt Nam thuộc mọi thành phần xã hội tiếp cận và nhận được học bổng du học tại đại học của các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến ở Tây phương, Bắc Mỹ, và United Kingdom, nhưng thiếu phương tiện và điều kiện tài chính bổ sung sau khi đã có học bổng một phần.

2. Quỹ Tây Du đặt niềm tin vào những tấm lòng cao cả của các cá nhân, các tổ chức thương mại và phi thương mại, các hội đoàn phi chính trị trong và ngoài nước đóng góp tài chính một cách tự nguyện nhằm giúp Quỹ hoàn thành vai trò nêu trên.

 

Mục tiêu của Quỹ Tây Du

Quỹ Tây Du sẽ thực hiện các mục tiêu sau đây:

1. Quảng bá về Quỹ đến tất cả mọi người để có thể quyên góp ngày càng nhiều từ cộng đồng người Việt trong và ngoài nước;

2. Tìm nguồn tài chính minh bạch để nâng khả năng tài trợ học bổng, hầu hỗ trợ càng nhiều du học sinh tài năng;

3. Góp phần nâng đỡ đời sống tinh thần của các du học sinh và tạo điểm tựa tinh thần cho họ khi học hành xa thân nhân ở xứ người.

4. Thực hiện mục tiêu dài lâu về 3 vấn đề lớn cho các thế hệ tương lai: hòa nhập văn hóa Đông Tây, giáo dục khai phóng, và y tế nhân bản.

 

Giới hạn trách nhiệm của Quỹ Tây Du

1. Quỹ không có trách nhiệm nào khác ngoài tài trợ học bổng cho các tài năng của Việt Nam đã được Quỹ chọn và, nếu nhân lực cho phép, Quỹ có thể giúp đỡ du học sinh hòa nhập cuộc sống mới tại nước ngoài.

2. Hội đồng thành viên Quỹ Tây Du tại nước ngoài chịu trách nhiệm về tài chính, và phê duyệt các gói học bổng của ứng viên nhận học bổng của Quỹ Tây Du.

3. Chi phí quản lý, điều hành và làm việc của Quỹ Tây Du sẽ được ấn định là 10% trích ra từ tài khoản của Quỹ.

4. Hội đồng thành viên Quỹ ở Việt Nam chỉ chịu trách nhiệm khuyến học trong nước, và xét tuyển nhân tài cho đất nước để trao học bổng của Quỹ Tây Du.

5. Hồ sơ của thí sinh sẽ được Hội Đồng Quỹ trong nước kiểm tra và hỗ trợ ngay từ quá trình xin nhập học, đến lúc nhận được học bổng học đại học ở các quốc gia Tây phương.

6. Quỹ hoàn toàn không chịu trách nhiệm bồi thường nếu du học sinh gây nên thương vong hoặc tổn thất cho người thứ ba trong thời gian học tại nước ngoài do nhận tài trợ từ Quỹ.

7. Sau khi thời hạn tài trợ học bổng chấm dứt, Quỹ không còn bất kỳ trách nhiệm nào đối với du học sinh, thân nhân họ và bất kỳ ai có liên quan.

8. Quỹ chỉ cấp tài trợ cho du học sinh bậc đại học; các bậc trung học và sau đại học không phải là đối tượng xem xét.

 

Điều kiện nhận tài trợ từ Quỹ Tây Du

Các tài năng của Việt Nam có thể nộp đơn xin nhận tài trợ từ Quỹ nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây (sau đây gọi là Ứng viên):

1. Gia đình không đủ điều kiện tài chính giúp Ứng viên du học sau khi đã có học bổng;

2. Ứng viên phải có tầm nhìn xa, có tư duy độc lập, biết sống tự lập, và sẵn sàng đón nhận những tư tưởng mới, ngoài những gì đã học từ bậc phổ thông trung học tại Việt Nam (lưu ý rằng tất cả những đánh giá này sẽ được thực hiện thông qua một cuộc phỏng vấn trực tiếp bởi Hội Đồng Quỹ trong nước với Ứng viên);

3. Ứng viên phải nộp đơn xin học và nhận được sự chấp thuận từ một trường đại học có chương trình giảng dạy bậc cử nhân bốn (4) năm và được công nhận (accredited) trên College Board và/hoặc Princeton Review; mọi sự chấp thuận từ các trường đại học online hoặc không được công nhận (non-accredited) sẽ không được Hội Đồng Quỹ trong nước xem xét;

4. Không giới hạn tuổi tác cho bất kỳ Ứng viên nào có được học bổng từ ít nhất năm mươi (50%) của toàn bộ học phí trở lên.

5. Mỗi ứng viên được nhận tài trợ từ Quỹ tây Du đều phải ký hợp đồng với Quỹ theo một mẫu chung cho tất cả mọi ứng viên.

 

Trách nhiệm của du sinh nhận tài trợ từ Quỹ Tây Du

1. Du học sinh phải tuân theo luật pháp của nước mình du học trong suốt thời gian sinh sống và học hành bằng tài trợ của Quỹ;

2. Du học sinh phải trung thực, không được khai gian lý lịch, điểm học, tình trạng tài chính của mình và của gia đình;

3. Du học sinh phải học full-time, đầy đủ các lớp trong ngành mình chọn và phải giữ điểm GPA tối thiểu 3.2/4.0, thì mới được tiếp tục nhận tài trợ cho năm tiếp theo;

4. Du học sinh được phép làm việc ngoài giờ học, nhưng không được làm quá giờ và ngoài khu vực đã quy định bởi luật pháp của quốc gia mình đang du học;

5. Du học sinh không được tham gia các tổ chức chính trị, các tổ chức bất hợp pháp, hoặc có hành động chống phá các hội đoàn, cộng đồng dân cư ở tại quốc gia mình đang du học, trong suốt quá trình được Quỹ tài trợ, ngoại trừ việc học và tham gia quảng bá, tìm nguồn tài trợ cho Quỹ và tham gia nói chuyện với thế hệ Ứng viên sau về khuyến học;

6. Không được sử dụng tiền và học bổng do Quỹ tài trợ ngoài mục đích thanh toán học phí và ăn uống hàng ngày;

7. Do giới hạn thời gian tài trợ là bốn (4) năm của chương trình đại học, nên nếu cần thêm một (1) năm nữa, thì du học sinh phải thông báo cho Quỹ biết trước ít nhất một (1) năm (tức cuối năm thứ 3) để Quỹ có thể phê duyệt và xem xét khả năng trợ cấp thêm năm thứ 5;

8. Quỹ yêu cầu du học sinh sau khi hoàn tất chương trình học sẽ trở về tham gia, đóng góp tài chính hoặc quảng bá cho Quỹ trong phạm vi khả năng của mình bằng cam kết trước khi nhận tài trợ.