QUỸ TÂY DU LÀ GÌ?

Quỹ Tây Du là một tổ chức thiện nguyện phi chính phủ, phi chính trị và bất vụ lợi. Đây có thể xem là hiến chương của Quỹ Tây Du xuyên suốt quá trình hình thành và hoạt động.

 

 Sứ mạng của Quỹ Tây Du

  1. Sứ mạng của Quỹ là tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tài năng của Việt Nam thuộc thành phần có khả năng nhận học bổng một phần ở các đại học của các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến ở Phương Tây, nhưng thiếu phương tiện và điều kiện tài chính bổ sung để du học.
  2. Thực hiện vấn đề chăm lo giáo dục và y tế cho một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai.

Mục tiêu của Quỹ Tây Du

  1. Tích cực quảng bá lợi ích và cấp thiết của Quỹ Tây Du cho tất cả mọi người để được nhiều sự tham gia đóng góp, hổ trợ từ cộng đồng Người Việt trong nước và trên khắp toàn cầu, để đưa những thế hệ trẻ tài năng của Việt Nam trong nước du học ở các nền giáo dục tiên tiến của phương Tây.
  2. Tích cực gây quỹ để nâng khả năng tài trợ học bổng, hầu tạo dựng những thế hệ trẻ tài năng sẽ là rường cột của quốc gia.
  3. Khi đủ khả năng về sự đóng góp nhân lực và tài lực tự nguyện, Quỹ sẽ góp phần nâng đở về đời sống tinh thần của các em du học sinh tại các quốc gia đến du học. Sau đó là xây dựng hệ thống các trường đại học và bệnh viện trong nước có tầm cỡ quốc tế phục vụ có tính nhân đạo với cộng đồng.

Dự án thiên niên kỷ của Quỹ Tây Du

Sứ mệnh dài lâu của Quỹ tây Du làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chăm lo tiền bạc cho các tài năng trẻ đã được học bổng, nhưng thiếu tiền đóng phần còn lại để ăn học ở phương Tây.

Giai đoạn thứ hai thêm phần chăm lo sự hòa nhập với văn hóa phương Tây cho các tài năng trẻ sau khi được Quỹ Tây Du tài trợ.

Giai đoạn cuối cùng là ngoài 2 nhiệm vụ trên, Quỹ Tây Du mong muốn đến xây hệ thống trường Đại Học và Bệnh Viện tại Việt nam và mời tất cả các tinh hoa Việt khắp nơi trên thế giới về dạy cho sinh viên nghèo và chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân nghèo kết hợp với các thầy thuốc, ma soeur, ni cô làm việc từ thiện tại những bệnh viện này.

Hãy chung tay, một lòng hướng đến chân thiện mỹ lâu bền. Công việc của Quỹ Tây Du không phải việc trăm năm, mà là việc của ngàn năm vì Tổ quốc và dân tộc.

 

Tư cách pháp nhân của Quỹ Tây Du

Go West Foundation (Quỹ Tây Du) đã đăng ký là non-profit corporation theo luật lệ tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ.

lara

Go West Foundation đã đăng ký mã số thuế với Sở thuế liên bang Hoa Kỳ (IRS) và đang tiến hành làm hồ sơ xin được IRS công nhận là tổ chức bất vụ lợi được miễn thuế thu nhập theo quy chế 501c3. Trong khi chờ cứu xét Go West Foundation được phép hoạt động gây quỹ nhưng đóng góp các nhà hảo tâm không được khấu trừ thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ và tiểu bang nơi cư ngụ.

Thủ tục xin miễn thuế thu nhập theo quy chế 501c3 có thể kéo dài từ 6 đến 12 tháng, Go West Foundation sẽ có thông báo chi tiết khi được IRS công nhận.
Go West Foundation luôn công khai đóng góp của các nhà hảo tâm trừ khi được yêu cầu tư ẩn và sẽ báo cáo công khai mỗi học bổng được quỹ chu cấp.

Giaydangky_GWF_1